Kacangan CP

Cover Crop LCC

CP (Centrosema pubescens)
Tahunan. Mengikuti mendaki dengan kecenderungan kuat ke akar pada simpul mengikuti batang. Tanaman yang digunakan sebagai penutup tanah di daerah perkebunan tropis.